Реконструкција пословно-стамбеног објекта у Чачку

Инвеститор: Д.О.О. Alter Company – Чачак

Објекат: Пословно-стамбени објекат По+П+1

Место градње: К.П. бр. 1145 К.О. Чачак