Соларна електрана у Коњевићима

Средином 2013 дошли смо на идеју да направимо мању соларну електрану у близини Чачка. Након опсежних анализа и консултација са релевантним стручњацима решили смо да се упустимо у овај пројекат.

На јесен смо започели процедуру за прибављање сагласности и израду пројекта соларне електране снаге 54kW у Коњевићима код Чачка. У Градској управи за урбанизам града Чачка и Електродистрибуцији су били прилично кооперативни и релативно брзо смо добили све сагласности и услове, мада је било доста непознаница јер је ово и њима прва дозвола за ову врсту објеката.

Ми смо направили главни архитектонско-грађевински пројекат, а за пројекат електроинсталација смо ангажовали фирму Електроват из Чачка.

Након урађеног гланвног пројекта пријавили смо градилиште и започели припреме за извођење. Конструкцију нам је радила фирма Унипромет из чачка, а за сву електро опрему била је ангажована фирма Нолеко из Чачка. Конструкција је од поцинкованог челика домаће производње и чине је стубови који се побијају директно у земљу и хоризонтални носачи на које се каче панели.

Панеле производи кинески произвођач по немачкој лиценци и задовољавају све потребне наше и европске стандарде. Снага појединачног панела је 250W. Панели су постављени у 5 низа, 4 од по 48 и један од 24 панела оријентисана ка југу.

Због специфичне диспозиције панела, а ради што мањих губитака на електрани су инсталирана 3 инвертора произвођача REFUsol из Немачке и то 2 REFUsol 017K и један REFUsol 013K.

Извршен је технички преглед и пријем електране и она је добила употребну. Званично је пуштена у рад 1. септембра.

Дана 14. октобар 2014 објављен је регистар повлашћених произвођача из ОИЕ и надамо се да ће на цео поступак стицања статуса повлашћених произвођача електричне енергије из обновљивих извора убудуће бити транспарентнији.