1. ing cloud logo
 2. О нама

  Инжењеринг ДОО – Чачак

  Све инжењерске услуге на једном месту

  Инжењер

  Инжењер је особа вишег или високог образовања у једној или више техничких и инжењерских дисциплина. Посао инжењера је да се бави решаваљем практичних проблема, водећи рачуна при томе да решења буду безбедна и економична. Он користи знања која почивају на научним и математичким законима. Тако гледано посао инжењера је решавање проблема друштва са комерцијалном нотом.

  Историјат

  АД Инженеринг је један од правних следбеника ГП Хидроградње, која се трансформисала из ГП Хидроградња у ХП Хидроградњу још 1993. год. Из ХП Хидроградње је никло 10 друштвених предузећа међу којима је и ДП Инженеринг који је кроз приватизацију прешао у АД Инженеринг. Делатност АД Инженеринга се никада није мењала. Бавио се од оснивања грађевинским инженерингом, пројектовањем, техничким прегледима објеката. У процесу легализације учествује од 1998. год. без прекида веома успешно дајући комплетне услуге административно техничких послова у процесу легализације до израде пројектне документације, скица и др. све неопходно до ретроактивног добијања грађевинске и употребне дозволе.

  Успешно је легализовно преко 200 објеката што индивидуалних стамбених то и велики број пословних и индустријских објеката до најсложенијих случајева са захтевном пројектном документацијом.

  Ту врсту услуге пружамо и код редовног добијања грађевинске дозволе са израдом најсложеније пројектне документације, са израдом неопходних елабората за енергетску ефикасност објеката, пројеката противпожарне заштите, вршимо ревизију пројеката и др.

  Пружамо и услуге израде скица неопходних код укњижбе објеката, на изради предмера код аплицирања за банкарске кредите и све друге инженерске послове.

  Посебна успешност и одговоран приступ техничким прегледима најсложенијих објеката обезбеђује нам континуитет посла и стабилност у пословању. Вршимо услуге испомоћи код подношења захтева, валоризацију предрачунске вредности објеката ради одређивања такси и све врсте административно-техничке испомоћи.

  Инжењеринг данас

  Данас Инжењеринг обједињује људе различитих струка у циљу пружања комплетне услуге инжњеринга у различитим пољима.

  Нудимо својим клијентима у сфери грађевине пројектантски и извођачки инжењеринг за све врсте објеката.

  У свету информационих технологија нудимо рачунарски инжењеринг кроз планирање, пројектовање, развој и обуку.

  Имамо тим инжењера за графички, аудио – видео и индустријски дизајн.

 3. Архитектура

 4. Програмирање

 5. Дизајн и фотографија

  Наш тим фотографа ће забележити најлепше тренутке са вешег весеља и направити најбоље фотографије ваших производа.

 6. Контакт

  map

  Адреса: Србија, 32000 Чачак,
  Ул. Скадарска бр. 7
  Тел/факс:
  Адреса ел. поште:
  Текући рачун број:
  Рег. број:
  Шифра дел.:
  ПДВ:
  Матични број:
  ПИБ:
  +381 32 345 233
  +381 64 63 55 666
  office@ing.rs
  155-406-53
  6197650310
  7022
  090813399
  06851380
  101112906